Skip to main content

Grzegorz Wierzowiecki

Grzegorz Wierzowiecki's Public Library

Jan 09, 15

"Ci ze środka, których życie nie znokautowało, ale też nie pozwoliło godnie funkcjonować, wyjechali. Prawie połowa moich kolegów i koleżanek z liceum mieszka teraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii - mówi Rafał Agnieszczak"

1 - 20 of 7592 Next › Last »
20 items/page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo