Skip to main content

Grzegorz Wierzowiecki

Grzegorz Wierzowiecki's Public Library

Jan 09, 15

"Ci ze środka, których życie nie znokautowało, ale też nie pozwoliło godnie funkcjonować, wyjechali. Prawie połowa moich kolegów i koleżanek z liceum mieszka teraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii - mówi Rafał Agnieszczak"

1 - 20 of 7592 Next › Last »
20 items/page

Diigo is about better ways to research, share and collaborate on information. Learn more »

Join Diigo