Skip to main content

Joan Sentís

Joan Sentís's Public Library

Nov 27, 15

Prat, A.; Márquez, C. (2008) Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 44, 20-29. [ISSN: 1133-9845]
Els coneixements dels estudiants durant l'escolaritat obligatòria es diversifi-
quen si s'utilitzen els mitjans de comunicació i especialment Internet com a
materials de treball. Fora del llibre de text, hi ha tot un món per descobrir, que
ens acosta molt més a la realitat, que ens fa ciutadans més preparats i infor-
mats. En aquest article es reflexiona sobre les capacitats i habilitats que ha de
tenir un estudiant per millorar l'autonomia en les recerques a Internet. S ́hi in-
clouen exemples d'aula en què els estudiants han utilitat recursos tecnològics
diversos per treure rendiment d'aquestes recerque

  • Duplichecker es una página web creada con la finalidad de detectar el plagio de textos.
  • Paper Rater es una herramienta libre muy interesante que vale la pena probar al menos una vez en la vida

  • The Raspbian OS is designed to output a HDMI signal, but if it doesn't detect a HDMI device connected to the Pi, it will default to generating a composite signal on the RCA port (or 4-pins 3.5mm A/V jack on later models). Depending on the monitor you are using, you may have to switch it on before you boot the Pi, and ensure that HDMI input is selected.
1 - 20 of 1053 Next › Last »
20 items/page

Diigo is about better ways to research, share and collaborate on information. Learn more »

Join Diigo