Skip to main content

Alphonse Scaf

Alphonse Scaf's Public Library

Feb 26, 15

"Het HSBC-schandaal heeft tot de zoveelste golf van verontwaardiging en beloften over aanpak van fiscale fraude en de bestrijding van fiscale paradijzen geleid. Met de grote financiële schok van 2008 ontdekten miljoenen mensen voor de eerste keer de omvang van die fraude via fiscale paradijzen."

Feb 24, 15

"La justice serait-elle au côté du pauvre quand l’injustice assure les biens du riche ?

Par Thierry Guinhut."

  • Feb 21, 4:58am              

Feb 20, 15

"“Boy, that escalated quickly.” Dat kan je wel zeggen over de rellen rondom de wedstrijd AS Roma - Feyenoord van gisteravond."

Feb 20, 15

"‘What is football doing to keep its hooligans out of society?” demanded Margaret Thatcher of an FA executive in 1985. “On the contrary,” came the reply, “what is society doing to keep its hooligans out of football?”"

Feb 18, 15

""Konstruktionen," "(virtuelle) Identität," "Authentizität," "Gedächtnispolitik"--this essay collection offers snippets of recent discussions on identity while debating what being Jewish has meant in Europe over the past two hundred years."

Feb 18, 15

""Europa ohne Juden" betitelte der britische Historiker Bernard Wasserstein vor wenigen Jahren sein Buch über den Untergang des europäischen Judentums."

Feb 18, 15

"Gleich nach Kriegsende drückte der Sprecher der befreiten Juden in der amerikanischen Zone des besetzten Deutschland, Samuel Gringauz, unmissverständlich aus, was Europa für die wenigen Überlebenden bedeute: nicht Westminster Abbey oder Versailles, nicht etwa das Strassburger Münster oder die Kunstschätze von Florenz, sondern die mittelalterlichen Kreuzzüge, die spanische Inquisition, die Pogrome in Russland und die Gaskammern von Auschwitz."

Feb 18, 15

"Robert Wistrich en enkele andere deskundigen bestuderen de demografische aspecten van de naoorlogse joden..."

Feb 18, 15

"Voor de oorlog was de Joodse identiteit heel divers. Ze werd aangetast door verval van binnenuit en agressie van buiten "

Feb 18, 15

"The last few weeks were full of lots of great articles about an old topic: should things on the internet be dependent on JavaScript and should apps work on the server, the client, or both?"

Feb 18, 15

"The journalist and teacher on a century of muckrakers, the pleasures and perils of reporting, and the golden age of investigative journalism."

Feb 11, 15

"By pushing its immigrants to the fringes of French society, the country cultivated a breeding ground for humiliation, exclusion, and retribution. "

Feb 08, 15

"Perhaps descriptions of hell are so horrific to keep people from thinking about how hellish popular versions of the Christian Heaven would be."

Feb 07, 15

"It would usually be difficult to find more polar opposite views to U.S. foreign policy, but when it comes to Ukraine, the anti-war intellectual and the former U.S. Secretary of State have more in common than either might like to admit. "

Feb 06, 15

"Een jaar geleden startte aan de Universiteit van Maastricht en het Meertens Instituut een kortlopend onderzoek onder tweetalige dialect-Nederlandssprekende kinderen in Limburg. Nu een jaar later zijn er al verrassende resultaten. Kinderen die veel Limburgse dialectwoorden gebruiken, lijken daar geen hinder van te ondervinden. Hun Nederlandse woordenschat wordt er niet door benadeeld."

1 - 20 of 7180 Next › Last »
20 items/page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo