Skip to main content

Apr 06, 15

"Målet er at hjælpe samfundet med at finde ud af, hvilken vej vi skal gå for at løse de problemer, vi står overfor. Jeg kan godt være bekymret for, hvor vi er på vej hen. Der er håbet, at vi kan give vores lille bidrag – lille i relativ forstand – til at komme tættere på en løsning, sådan at alle verdensborgere kan leve nogenlunde fornuftigt og ikke skal sulte eller rammes af oversvømmelser, og hvad der ellers kan ske«, siger Jens Kann-Rasmussen."

Apr 04, 15

Interessant historisk betragtning om, hvilket moralsk/etisk grundlag, der er blevet anvendt gennem tiden i centraladministrationen. Fra det juridiske til det økonomiske.

1 - 20 of 2051 Next › Last »
20 items/page

Diigo is about better ways to research, share and collaborate on information. Learn more »

Join Diigo