Skip to main content

my serendipities

my serendipities's Public Library

May 09, 15

"AI solves specific problems. Deep Blue - which was built to play chess - and Watson - which was built to win games of Jeopardy! - are examples of AI. By contrast, an AGI is a modeller of the unknown: a very different prospect.

Quite simply, AGI is about building "thinking machines" - general-purpose systems with intelligence comparable to that of the human mind. Worldwide, without exception, the solution for AGI is the computer. "

 • AI solves specific problems. Deep Blue – which was built to play chess – and Watson – which was built to win games of Jeopardy! – are examples of AI. By contrast, an AGI is a modeller of the unknown: a very different prospect.

   

  Quite simply, AGI is about building “thinking machines” – general-purpose systems with intelligence comparable to that of the human mind.

   

  Worldwide, without exception, the solution for AGI is the computer.

Jan 27, 12

"Extropianism, also referred to as the philosophy of "Extropy", is an evolving framework of values and standards for continuously improving the human condition. Extropians believe that advances in science and technology will some day let people live indefinitely. An extropian may wish to contribute to this goal, e.g. by doing research and development or volunteering to test new technology.

Extropianism describes a pragmatic consilience of transhumanist thought guided by a proactionary approach to human evolution and progress."

Jan 18, 12

" it seems that "kids tend to think of technology as fundamentally human: as a social companion that can entertain, motivate, and empower them in various contexts."

While this dreamy perspective is partially the result of childhood imagination (something kids from any generation can have), it is clear that kids are eagerly anticipating new ways that tech can enhance their lives."

Jan 15, 12

At one extreme end are the sensation-seeking "neophiliacs" who chase the new at all costs. At the other extreme are the "neophobes." ("Fuddy-duddies" might be the more technical term.) Neophobes are suspicious of novelty, prefer routine, and hew to traditional views." And in between—though leaning in one direction—are the "moderate neophiliacs."
In other words, creativity flourishes best when part of a tradition. The new ideas that succeed are those that stick around long enough to become old.

Jan 10, 12

"Thoughts are bigger than the things that deliver them. Our contraptions may shape our consciousness, but it is our consciousness that makes our credos, and we mostly live by those. Toast, as every breakfaster knows, isn’t really about the quality of the bread or how it’s sliced or even the toaster. For man cannot live by toast alone. It’s all about the butter."

Jan 09, 12

Dostęp do świata online daje swoim nowym użytkownikom silne poczucie rozszerzania swoich horyzontów i wpływa korzystnie na poziom pewności siebie. W Polsce co trzeci polski internauta (33%) potwierdza pozytywny wpływ świata online w tym aspekcie. olacy są znacznie bliżsi rynkom dojrzałym – w naszym kraju bloga systematycznie prowadzi 15% internautów.

 • Dostęp do świata online daje swoim nowym użytkownikom silne poczucie rozszerzania swoich horyzontów i wpływa korzystnie na poziom pewności siebie.
Jan 08, 12

-when we're given lots of choices of what to read (or view, etc.), we'll tend to read that with which we already agree. This further confirms our current beliefs, and perhaps results in our moving to further extremes. This is called the "echo chamber" argument, and it is most famously associated with Cass Sunstein
->Technodeterminism is the claim that technology by itself has predictable, determinant effects on people or culture.

 • we're given lots of choices of what to read (or view, etc.), we'll tend to read that with which we already agree. This further confirms our current beliefs, and perhaps results in our moving to further extremes. This is called the "echo chamber" argument, and it is most famously associated with Cass Sunstein
Jan 06, 12

"Cybersquatting nazywany jest spekulacją domenami, grabieżą domen. Podmioty trudniące się tym procederem rejestrują domeny zawierające znaki towarowe, do których nie są uprawnieni, z zamiarem ich późniejszego odsprzedania. Nazwa cybersquatting jest pochodną angielskiego słowa squatting, które oznacza zajmowanie niezamieszkałych budynków przez bezdomnych- oczywiście bez zgody właściciela. Squatersi działający w Internecie działają na podstawie zasady „kto pierwszy ten lepszy” zajmując obiecujące domeny zawierające znaki towarowe, ubiegając w tym firmy które są do nich uprawnione."
Cyberwildcatting różni się od cybersquattingu jedynie tym, że tutaj działalność odbywa się na większą skalę, a więc opiera się na niemalże hurtowej bezprawnej rejestracji domen internetowych, również tych zawierających znaki towarowe. Osoby trudniące się tym procederem wykazują się umiejętnością przewidywania na jakich domenach internetowych będzie można w przyszłości zarobić- czyli kto będzie zainteresowany ich odkupieniem (np. domena „www.euro2012.pl” - już dużo wcześniej wykupiona przez prywatną osobę).
Typosquatting jest bardziej wyszukaną formą dokonywania naruszeń prawa do znaku towarowego w celu uzyskania zysków. Proceder ten opiera się na wykorzystywaniu nieuwagi internautów, którzy popełniają błędy podczas pisania nazw domen internetowych. Taka pomyłka nazywana jest błędem „tłustych palców” (fat-fingered error). Przykładem pomyłki w pisowni znaku towarowego użytego w domenie internetowej będzie wpisanie „mercedess.com” (zamiast: „mercedes.com”), „amazone.com” (zamiast: „amazon.com”), „plauboy.com” (zamiast: „playboy.com”). Korzyścią jaka wiążą się z uprawiania powyższego procederu jest zwiększenie „ruchu na stronie internetowej”, a więc osiągnięcie zysków np. z widniejących na niej reklamach.
cybersmearingiem polega na rejestracji domen internetowych zawierających znaki towarowe w połączeniu z innym słowem lub literą, które w takiej kombinacji przedstawiają przedmiotowy znak towarowy w negatywnym świetle. Działalność taka ma na celu zdyskredytowanie firmy, która posługuje się daną marką.

 • Cybersquatting nazywany jest spekulacją domenami, grabieżą domen. Podmioty trudniące się tym procederem rejestrują domeny zawierające znaki towarowe, do których nie są uprawnieni, z zamiarem ich późniejszego odsprzedania. Nazwa cybersquatting jest pochodną angielskiego słowa squatting, które oznacza zajmowanie niezamieszkałych budynków przez bezdomnych- oczywiście bez zgody właściciela. Squatersi działający w Internecie działają na podstawie zasady „kto pierwszy ten lepszy” zajmując obiecujące domeny zawierające znaki towarowe, ubiegając w tym firmy które są do nich uprawnione.
Jan 02, 12

"“Blue Brain,”: It is an attempt to create a virtual brain in a supercomputer by reverse-engineering the mammalian brain and therefore not simply an artificial neural network, but a biologically realistic model of neurons."

Dec 29, 11

One in every seven minutes online and three out of every four minutes on social networking sites are spent on Facebook, according to a comScore report released Tuesday.

 • One in every seven minutes online and three out of every four minutes on social networking sites are spent on Facebook, according to a comScore report released Tuesday.
Dec 26, 11

Trzeci replikator - tem, technologiczny mem. Zwykle sądzi się, że jeśli coś przejmie od nas pałeczkę inteligencji, to będzie to coś w rodzaju robota. Punkt widzenia memetyki – czy darwinizmu w ogóle – jest zupełnie inny. Zgodnie z nim inteligencja jest efektem powielania replikatorów. Nie musi istnieć wcześniej. Fundamentalne dla niej są zjawiska kopiowania, wariacji i selekcji informacji. Kiedy patrzę na planetę otoczoną siecią satelitów, kabli, nadajników, nie pytam, jak bardzo jest inteligentna. Pytam o to, czy w tym systemie zachodzą podstawowe procesy ewolucyjne. I odpowiedź brzmi: tak!
Memetyka sugeruje, że początkowo język był czymś w rodzaju pasożyta umysłu. Ludzie nim zarażeni kopiowali dźwięki, te rozpowszechniały się, a przetwarzające je mózgi – powiększały. Z czasem dźwięki zaadaptowano na potrzeby komunikacji. Podobnie było z innymi umiejętnościami. Można doszukiwać się w tym procesie analogii do ewolucji niektórych zwykłych pasożytów, bakterii, wirusów, które niegdyś zabijały większość nosicieli, ale potem wypracowały inną relację – symbiozę.
Geny i memy sprawują się tym lepiej, im wierniej oraz liczniej się kopiują – i im bardziej są trwałe. Obu dotyczą pewne podstawowe prawa procesów ewolucyjnych związane na przykład z presją selekcyjną. Ale jest też wiele różnic. Geny to informacja zapisana i kopiowana we wnętrzach komórek, co narzuca wiele ograniczeń związanych z chemią tego procesu. Natomiast memy są kopiowane w procesie ludzkiego naśladownictwa, który charakteryzuje, ogólnie rzecz biorąc, raczej kiepska wierność przekazu. Transfer kulturowy w porównaniu z genetycznym jest dość niechlujny...
Mem jest tym, co jest imitowane.

 • Punkt widzenia memetyki – czy darwinizmu w ogóle – jest zupełnie inny. Zgodnie z nim inteligencja jest efektem powielania replikatorów. Nie musi istnieć wcześniej. Fundamentalne dla niej są zjawiska kopiowania, wariacji i selekcji informacji.
Dec 08, 11

"computational logic builds and improves on traditional logic, and can be used both for the original purpose of logic - to improve the way we think - and, crucially, to improve the way we communicate in natural languages, such as English. Arguably, it is the missing link that connects language and thought."

 • computational logic. This builds and improves on traditional logic, and can be used both for the original purpose of logic - to improve the way we think - and, crucially, to improve the way we communicate in natural languages, such as English. Arguably, it is the missing link that connects language and thought.
 • our thoughts have a language-like structure that is independent of natural language: this is what students of language call the language of thought (LOT) hypothesis. According to the LOT hypothesis, it is because human thoughts already have a linguistic structure that the emergence of common, natural languages was possible in the first place.
 • "default reasoning", that is, drawing a conclusion in the absence of evidence to the contrary, and then gracefully withdrawing the conclusion if there is reason to believe otherwise.

 • Eliezer Yudkowsky has distinguished three definitions for the term “Singularity”:
   (1) Accelerating Change: Technological progress is increasing exponentially.
   (2) The Event Horizon: We can’t hope to make any predictions about what will come after the Singularity point.
   (3) Intelligence Explosion: Near-human level artificial intelligence will improve itself, then improve itself again recursively, until it reaches far-above-human levels.
Oct 23, 11

there is increasingly little to no gap between our online and offline selves. It’s not that online identity should reflect real identity; it is real identity.

Jul 24, 11

"deindividuation" is what happens when social norms are withdrawn because identities are concealed... The combination of a faceless crowd and personal anonymity provoked individuals into breaking rules that under "normal" circumstances they would not have considered.".. Digital media allow almost unlimited opportunity for wilful deindividuation. They almost require it. The implications of those liberties, of the ubiquity of anonymity and the language of the crowd, are only beginning to be felt.

Jul 17, 11

"The term “uncanny valley” refers to an artificial agent’s (such as a robot) drop in likeability when it becomes too humanlike."
if it looks human and moves likes a human, we are OK with that. If it looks like a robot and acts like a robot, we are OK with that, too; our brains have no difficulty processing the information.

The trouble arises when — contrary to a lifetime of expectations — appearance and motion are at odds, the researchers said.

1 - 20 of 3304 Next › Last »
20 items/page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo