Skip to main content

Mireille Jansma

Mireille Jansma's Public Library

  • met een startbijeenkomst voor alle deelnemende leerkrachten. Tijdens deze bijeenkomst nemen we het project door, zodat u goed voorbereid van start gaat. Omdat de leerlingen voor de eindpresentatie een eigen product op zonne-energie gaan ontwerpen, besteden we tijdens de startbijeenkomst ook aandacht aan de ontwerpcyclus.
    We plannen ook meteen de gastles in. Na afloop krijgt u het lesmateriaal (de handleiding met werkbladen, een dvd en zonne-energiebouwpakketten voor iedere leerling) mee.

  • vrijwel uitsluitend te wijten aan vrijwillige inname van plantenmateriaal of aftreksels hiervan. 

  • n for their divorce were that her father was unable to find his "perfect wife"; in addition, there was a 33-year age difference. Jennifer had a close relationship with her father for the rest of his life. Partly because her father did not want her to become an actress, she tried other things for several years. As a teenager during high school and on break from college she worked as a babysitter, stock clerk at the Village store in Pacific Palisades, grocery store checkout cashier at the Rainbow Grocery in Malibu, and waitress at the Pioneer Boulangerie restaurant in Santa Monica.[1] After graduating from Stanford University in 1987 with a degree in American Studies, she worked for a law firm, and followed that with a job as a chef at Wolfgang Puck's Spago restaurant in Beverly Hills.[1] When her father died in 1986, he left her half his estate, worth several million dollars; the other half of the estate went to her stepmother Barbara Harris Grant, with

  • Vanaf half mei kun je je digitaal aanmelden. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek.Je kunt je de hele zomervakantie aanmelden, maar leerlingen die uiterlijk op 4 juli 2015 digitaal zijn aangemeld voor een opleiding en die voor de zomervakantie een intakegesprek hebben gehad, garanderen we plaatsing als ze aan de instroomeisen voldoen. Meld je je later aan, dan is je intakegesprek na
1 - 20 of 3126 Next › Last »
20 items/page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo