Skip to main content

Manja S

Manja S's Public Library

Jan 30, 15

Welkom op meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stamboom, familienamen en archieven! De stamboomgids is een portal van genealogische websites. Een site voor genealogen en door genealogen. Alle stamboom relevante websites (11.908) z

Jan 30, 15

Neben den schon in grosser Zahl vorliegenden gedruckten Ortsfamilienbüchern wird es in Zukunft immer mehr Online-Publikationen dieser erfassten Daten geben.

Jan 02, 15

Ter ondersteuning van uw genealogisch onderzoek

Nov 17, 14

Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.

Nov 16, 14

Open Archieven is een proof of concept door Coret Genealogie die de mogelijkheden toont van het gebruik van open data en services. Het doel is een gebruikersvriendelijke, op open standaarden gebaseerde, meertalige website te realiseren die zowel op smartphone, tablet als laptop en PC goed toont (responsive design). Door zowel services te bieden als te gebruiken wordt samenwerking en hergebruik gestimuleerd.

Oct 27, 14

Online Familieberichten is een Nederlandse website met familieberichten uit de landelijke kranten inclusief Overlijdensberichten. bidprentjes en begrafenis aankondigingen, die dagelijks door een team van vrijwilligers wordt onderhouden.

Oct 07, 14

Aangemaakt door H.C. Zorn met hulp van velen vanaf de jaren 1986 tot heden. Het bestand omvat gegevens van 123.748 personen, bijna allen geboren in of om Twente, en vóór 1812. De gegevens zijn voor circa 90% verkregen uit primaire bronnen. Daarnaast is gebruik gemaakt van gepubliceerde genealogieën en vooroudertabellen (kwartierstaten) van onder anderen de leden van de afdeling Twente van de Nederlandse Genealogische vereniging; de bronnen zijn vermeld.
Het bestand is te beschouwen als een –nog lang niet volledige– reconstructie van de bevolking van Twente vóór 1812. Gelegde relaties berusten vaak op vermoedens, genealogen dienen daarom alle gegevens aan de bronnen te verifiëren ! Bovendien is het mogelijk dat daar nog aanvullende informatie te vinden is.

Sep 18, 14

If you're interested in a career in programming, Switch is a handy site that will not only suggest a job to go into based on your interests, but also match you to boot camps and other schools for that profession.

Sep 17, 14

PortableApps.com is the world's most popular portable software solution allowing you to take your favorite software with you. A fully open source and free platform, it works in any cloud drive folder (Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc), on any portable storage device (USB flash drive, memory card, portable hard drive, etc), or from your local hard drive. With millions of users all over the world and a full collection of open source software (as well as freeware and commercial software), PortableApps.com is the most complete solution for life on the go.

Sep 17, 14

As a general rule, I will consider application portability on two levels: EXE portability, and settings portability. For some apps (eg. diagnostic apps, hardware-specific apps etc.), EXE portability is sufficient. For others (eg. text editors, media players), settings portability is required.<br /><br />For EXE portability, my preference is not to list any Java or .NET app. Dependencies on IE, codecs or DirectX are OK, as long as they are related to application functionality. For example, an IE-based browser or newsreader is OK, but a checksum generator with IE dependency is not. Same with access rights or path portability; it depends on the nature of the app in question. Stealth is not a factor, unless it is part of application functionality.

Sep 17, 14

Een pagina over het brede veld van informatievoorziening: het verzamelen van informatie, het toegankelijk maken van informatie en het distribueren of publiceren van informatie.

Sep 17, 14

Pagina over alle mogelijke zaken waarmee de webredacteur en de coördinerend webredacteur te maken krijgen/hebben.

Sep 17, 14

Deze pagina is gewijd aan indexeren, of het toegankelijk maken / onsluiten van informatie. Voorbeelden: vervaardigen van indexen of registers van publicaties, indexeren van informatie in databases met behulp van tools zoals thesauri of classificaties, en het indexeren van websites of webcontent.

Sep 17, 14

Content curation is te omschrijven als het proces van verzamelen, selecteren, bewerken, verrijken en delen of publiceren van content (nieuws, video's et cetera) op internet.

Sep 16, 14

Rodrigo Garcia y Robertson (born 1949) is an American writer of historical and fantasy fiction. He holds a Ph.D in history and taught at UCLA and Villanova University before becoming a full-time writer. In addition to his eight novels, he has had numerous short stories published in fantasy and science fiction anthologies. He lives in Mount Vernon, Washington.

Sep 16, 14

Verken de catalogi en digitale collecties die de KB aanbiedt door een thema, een beginletter of een soort bron te kiezen. Bronnen met het -logo zijn online diensten van de KB.

1 - 20 of 25 Next ›
20 items/page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo