Skip to main content

JBoss Testing's Library tagged netbeans   View Popular, Search in Google

Dec 18, 12

Kevin Cruickshanks (@kevincruick) er en kompis fra studietiden ved Universitetet i Bergen. Det er ikke så ofte vi ser hverandre lengre, men fra tid til annen stiller han opp på NNUG-møter, og da er det alltid hyggelig.

Arquillian er en spennende plattform for automatiserte integrasjonstester for Java-utviklere. I denne tutorialen git Kevin deg en grundig innføring.

1 - 2 of 2
20 items/page

Diigo is about better ways to research, share and collaborate on information. Learn more »

Join Diigo