Skip to main content

Anton Hipertracker

Anton Hipertracker's Public Library

  • Polskość w rzeczy samej jest nieadekwatną do ponurej rzeczywistości projekcją naszych zbiorowych kompleksów. Piękniejsza od Polski jest ucieczką od Polski tej na ziemi, konkretnej, przegranej, brudnej i biednej.
1 - 20 of 5732 Next › Last »
20 items/page

Diigo is about better ways to research, share and collaborate on information. Learn more »

Join Diigo