Skip to main content

Anton Hipertracker

Anton Hipertracker's Public Library

about 12 hours ago

  • Informuje go mianowicie lobby żydowskie, zainteresowane osłabieniem przywództwa politycznego w obydwu państwach, by doprowadzone do stanu bezbronności, pozwoliły się obrabować żydowskim organizacjom przemysłu holokaustu, które do spółki z Izraelem, w 2011 roku utworzyły zespół HEART w celu „odzyskiwania mienia żydowskiego w Europie Środkowej”.
1 - 20 of 6561 Next › Last »
20 items/page

Highlighter, Sticky notes, Tagging, Groups and Network: integrated suite dramatically boosting research productivity. Learn more »

Join Diigo