Member since Jun 11, 2009, follows 0 people, 1 public groups, 144 public bookmarks (144 total).

More »
Tags

Recent Tags:
Top Tags:

More »
Groups

  • Del og bruk

    132 members, 1666 items

    Denne gruppa høyrer til Del og bruk-nettverket på http://delogbruk.ning.com. Du står fritt til å leggja inn bokmerker knytt til læring og undervising her. Det er lurt å bruka taggar/stikkord slik at det er lett for andre å finna igjen bokmera.

Diigo is about better ways to research, share and collaborate on information. Learn more »

Join Diigo