Skip to main contentdfsdf

Peter Johansson's List: Technology enhanced learning

 • Blogs

 • Social Network

  • – Det här är datoranvändning som   fungerar. I skolan använder man alltid   en massa speciella program. Det här bara   fungerar. Och man kan använda det   hemifrån.
   • Exempel på att bloggar fungerar bra

  • I bloggen skriver de ner sina   tankar och reflektioner kring hur   det går med projekten på utbildningen   och läraren kan kommentera.   Sedan länkar de från sin blogg   till den digitala mapp på skolans   server där de samlar alla uppgifter   de gör under kursen.

    

   – Det är som en liten hemsida.   Det blir publicerat på webben på   en gång och andra kan komma   med inspel och kommentera det man   skriver.

  • Stöd för elevers projektarbete
     I vilka sammanhang kan wiki-webbplatser användas i skolan? En grupp elever   vid Tensta Gymnasium har använt sig av denna form för samarbete och   dokumentation när de arbetade med sitt projektarbete om Salmonella.

    

   Kursen projektarbete är en obligatorisk   100 poängs- kurs för alla elever i   gymnasieskolan. Ett syfte med kursen   är att förbereda eleverna inför arbetslivet   och arbete i projektform. Projektarbetet   skall utveckla deras förmåga att planera,   strukturera och ta ansvar för ett större   arbete och ge erfarenhet av att arbeta i   projektform.

    

   I projektarbetet är arbetsprocessen lika   viktig som slutprodukten och alla elever   ska skriva en loggbok under arbetet.   Gruppen från Tensta Gymnasium bestod   av tre kamrater och initiativet till att   använda en wiki-webbplats i gruppen   kom från Jonas Sandell.

    

   – Med stöd av vår wiki kunde vi   enkelt dela information med varandra   i gruppen. I motsats till e-post är det   mycket smidigare med en wiki där all   kommunikation samlas på ett ställe där   man inte behöver logga in, säger Jonas   Sandell.

    

   Dessutom blev webbplatsen ett samlat   ställe där gruppens två handledare, en   lärare från Tensta Gymnasium och en   forskare från Karolinska Institutet,   enkelt kunde följa arbetet och gruppens   kommunikation.

    

   – Ett krav för projektarbetet är att   alla   kontinuerligt skriver loggbok samt en slutprodukt i form av en rapport. Genom   att arbeta via en wiki slog vi så att säga   flera flugor i en smäll.

    

   På frågan om problem och nackdelar   med att arbeta på detta sätt har Jonas   svårt att hitta några. Om det finns   bra användarguider, man enar sig om   ambitionsnivån för wikin och pushar   varandra för att våga publicera sig är det   inga problem. Vissa användare ser det   som en nackdel att wikis ligger öppna för   alla men Jonas Sandell ser en stor fördel   i att slippa användarnamn och lösenord   för att nå webbplatsen.

    

   Gruppen vid Tensta Gymnasium   råkade inte ut för att någon gick in   och raderade eller gjorde ändringar i   de texter som publicerats. Om så hade   varit fallet hade det inte varit några större   problem eftersom alla texter sparas i en   ”historyfile”. Möjligheter finns också att   ”låsa” sidorna så att de inte kan ändras   vilket Jonas och hans kamrater gjorde när   arbetet var klart att ”lämnas in”. –

    

   Jag tycker att wiki-webbplatser är   mycket användbara vid alla former av   grupp- och projektarbete i skolan på   olika stadier. Idén till att min grupp   skulle använda denna teknik fick   jag från en kamrat Max Walter som   studerade vid Norra Real i Stockholm.   Han skapade en klasswiki där han och   klasskamraterna bland annat publicerade   klassinformation, lektionsanteckningar   och uppgifter.

  • stöd för personalens lärande  
     Wiki kan vara ett verktyg som underlättar lärare, skolledare och annan   skolpersonals lärande. Dels kan man tillsammans bygga upp informationssbanker   inom olika områden för sin egen fortbildning. Andra områden   kan vara att alla på en skola försöker skapa mening åt   vaga eller mångtydiga begrepp som tex skolutveckling, lärande, kunskap   eller i jobbet att skapa en gemensam hållning i de ständigt aktuella   värdegrundsfrågorna.

    

   De första wiki-webbplatserna som   skapades hade just syftet att professionella   inom samma område eller företag   använde webbplatserna för gemensam   problemlösning och utvecklandet av ny   kunskap.

1 - 7 of 7
20 items/page
List Comments (0)