Skip to main contentdfsdf

atle haga's List: Yrke og utdanning

  • En slik straff er det bare rektor som kan gi, og da først ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet
 • May 22, 09

  Vidaregåande trinn 2 og 3: Vilkår for inntak av søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1

  § 6-22. Vidaregåande trinn 2

  Vilkåra for inntak til eit programområde innanfor eit utdanningsprogram på vidaregåande trinn 2 er:
  a) Gjennomgått vidaregåande trinn 1 i same utdanningsprogrammet med bestått i fag det blir bygt vidare på i programområdet på vidaregåande trinn 2. Dette gjeld også søkjarar med dokumentasjon frå bestått relevant grunnkurs frå Reform 94 eller tidlegare, jf. overgangsordningane i kapittel 24.
  I tillegg kan ein søkjar som i vidaregåande trinn 1 ikkje har bestått eitt eller fleire fag som det vidaregåande trinnet byggjer på, likevel takast inn som heiltidselev dersom det etter intern vurdering på skolen er dokumentert at søkjaren har dei kunnskapane og den dugleiken som etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nødvendig for å følgje undervisninga.
  b) Dokumentert kompetanse som viser at søkjaren har dei kunnskapane og den dugleiken som er nødvendig for å følgje undervisninga.
  c) Vaksne med dokumentert realkompetanse, jf. § 4-37 og § 6-27.

  § 6-23. Vidaregåande trinn 3

  Vilkåra for inntak til eit programområde innanfor eit utdanningsprogram på vidaregåande trinn 3 er:
  a) Gjennomgått vidaregåande trinn 2 i same utdanningsprogrammet med bestått i fag det blir bygd vidare på i programområdet på vidaregåande trinn 3. Dette gjeld også søkjarar med dokumentasjon frå bestått relevant vidaregåande kurs I frå Reform 94 eller tidlegare, jf. overgangsordningane i kapittel 24.
  b) I tillegg kan ein søkjar som i vidaregående trinn 2 ikkje har bestått eitt eller fleire fag som det vidaregåande trinnet byggjer på, likevel takast inn som heiltidselev dersom det etter intern vurdering på skolen er dokumentert at søkjaren har dei kunnskapane og den dugleiken som etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nødvendig for å følgje undervisninga.
  c) Dokumentert kompetanse som viser at søkjaren har dei kunnskapane og den dugleiken som er nødvendig for å følgje u

  • med bestått i fag det blir bygt vidare på i programområdet på vidaregåande trinn 2
   • og da er det vel å forstå slik at ved stryk i fag som avsluttes må eleven gå opp som privatist?

  • likevel takast inn som heiltidselev dersom det etter intern vurdering på skolen  er dokumentert at søkjaren har dei kunnskapane og den dugleiken som etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nødvendig for å følgje undervisninga.

  2 more annotations...

  • og her vil "etter intern vurdering" si faglærer? eller? - atle haga on 2009-05-23
  • § 7-8. Tilleggspoeng for realfag 

    

          Frem til og med opptak til studieåret 2010-2011 gjelder følgende: 

    

   (1) Det gis inntil 4 tilleggspoeng for realfag (realfagspoeng). Det kan ikke gis dobbel uttelling for fag som overlapper hverandre. 

    

   (2) Alle programfag i programområde for realfag med et omfang på 140 timer gir 0,5 realfagspoeng, bortsett fra Matematikk R2 og Fysikk 2 som gir 1,0 realfagspoeng. 

  • § 7-8. Tilleggspoeng for realfag 

    

          Frem til og med opptak til studieåret 2010-2011 gjelder følgende: 

    

   (1) Det gis inntil 4 tilleggspoeng for realfag (realfagspoeng). Det kan ikke gis dobbel uttelling for fag som overlapper hverandre. 

    

   (2) Alle programfag i programområde for realfag med et omfang på 140 timer gir 0,5 realfagspoeng, bortsett fra Matematikk R2 og Fysikk 2 som gir 1,0 realfagspoeng. 

1 - 7 of 7
20 items/page
List Comments (0)