Skip to main contentdfsdf

Home/ Jari Kolehmainen's Library/ Images/ Lämpö- ja kylmyyskuolemien muutos Isossa-Britanniassa

Lämpö- ja kylmyyskuolemien muutos Isossa-Britanniassa

Brittiläisessä tutkimuksessa selvitettiin lämpötilojen vaikutuksia kuolemantapauksiin Isossa-Britanniassa vuosina 1993-2006. Tulosten mukaan yhden celsiusasteen lämpeneminen lisää kuolevuutta 2,1 % ja yhden celsiusasteen viileneminen 2,0 %. Ilmastonmuutoksen myötä kuumien päivien lukumäärän ennustetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2080 mennessä. Kylmät päivät puolestaan vähenevät hieman. Nykyiseen verrattuna Isossa-Britanniassa ennustetaan kuumuuden aiheuttamien kuolemantapausten määrän lisääntyvän 66 % 2020-luvulla, 257 % 2050-luvulla ja 535 % 2080-luvulla. Kylmyyden aiheuttamien kuolemantapausten lukumäärän ennustetaan lisääntyvän 3 % 2020-luvulla ja vähenevän 2 % 2050-luvulla sekä 12 % 2080-luvulla. Tässä on otettu huomioon sekä väestönkasvu, väestön ikärakenteen muuttuminen että ilmaston muuttuminen. Nykyään kylmyyden aiheuttamia kuolemantapauksia kirjataan Isossa-Britanniassa noin 41 408 vuodessa ja kuumuuden aiheuttamia noin 1974 vuodessa. Vuonna 2080 kylmyyden aiheuttamia kuolemantapauksia ennustetaan olevan noin 36 506 ja kuumuuden aiheuttamia noin 12 538. Kylmyyskuolemat ovat siis tuolloin vähentyneet noin 4 902 ja kuumuuskuolemat lisääntyneet noin 10 564. Kaiken kaikkiaan äärilämpötilojen edistämät kuolemantapaukset siis lisääntyvät noin 5662:lla vuoteen 2080 mennessä. Vakiona pysyvässä ilmastossa kuolemantapaukset olisivat kuitenkin lisääntyneet vieläkin enemmän, koska kylmyyskuolemat olisivat lisääntyneet niin paljon väestömäärän kasvaessa ja väestön ikääntyessä. Lähde: Hajat, S; Vardoulakis, S; Heaviside, C; Eggen, B (2014) Climate change effects on human health: projections of temperature-related mortality for the UK during the 2020s, 2050s and 2080s. Journal of epidemiology and community health. ISSN 0143-005X

Clipped from: web site

ilmasto ilmastonmuutos terveys

Lämpö- ja kylmyyskuolemien muutos Isossa-Britanniassa

Embed:

Would you like to comment?

Join Diigo for a free account, or sign in if you are already a member.